2008-08-24

"En stödjande infrastruktur" - inte mer än så?

Citat från Nyhetsbrevet: IT och lärande - KK-stiftelsen 080822

SKOLAN ÖVERLEVER SOM SAMLANDE NÄT
Lärandet sker i allt högre grad online, utanför de traditionella
institutionerna. I förlängningen kan de förlora sin självklara roll.
Men genom att fungera som en stödjande infrastruktur, kan de
rättfärdiga sin existens även i framtiden, visar en studie från
Knowledge Media Institute

http://www.open.ac.uk/blogs/socialearn/wp-content/uploads/2008/04/sl-strategy-briefingppt.pdf

på brittiska Open university (Framtidens lärande).

Inga kommentarer: